KURUMSAL KİTLER

Pratik İşlem Kurumsal Kimlik Çalışması, Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu A.Ş. kurumsal kimlik tasarım standartlarının doğru kullanım ve ihtiyaç duyulan imaj çalışmalarının bütünlüğünü korumayu ve sürekliliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Pratik İşlem adının korunması ve yaşatılması adına kurum içi ya da kurum dışı bir iletişim meteryali geliştirilirken rehberdeki gösterilen standartlara uymaya özen göstermeliyiz.

Lütfen tereddütte kaldığınız her konuda Kurumsal İletişim Direktörlüğümüzle temasa geçiniz.